Photo Album

President appoints Ambassador to Malaysia

26 March 2019

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މެލޭޝިޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
26 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
President appoints Ambassador to Malaysia
26 March 2019, Press Release