Photo Album

The Ambassador of India pays farewell call on the Vice President

11 February 2019

Related Articles

އިންޑިއާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
11 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު