Photo Album

Vice President Launches Maldives ICT expo and consumer electronics fair

04 February 2019

Related Articles

"މޯލްޑިވްސް އައި.ސީ.ޓީ އެކްސްޕޯ އެންޑް ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ފެއަރ" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިފްޠިތާހްކޮށްދެއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice President Launches Maldives ICT Expo and Consumer Fair
04 February 2019, Press Release