Photo Album

President attends the Oath Taking Ceremony of the 64th Basic Training Program of Maldives National Defence Force

22 January 2019

Related Articles

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި، ވަރުގަދަ ޢަޒުމެއްގައި ސާބިތުވެ ތިއްބެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިފައިންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު
The President calls upon the armed forces to be steadfast in taking civic and security responsibility
22 January 2019, Press Release