Photo Album

President and First Lady exchange Eid Greetings with the Public

08 August 2013

Related Articles

ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައި، ޢީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2013, ޚަބަރު
President receives those calling on him to exchange Eid ul-Fitr greetings
08 August 2013, Press Release