Photo Album

New Malaysian High Commissioner Presentation of Credentials

28 May 2012

Related Articles

މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
28 މޭ 2012, ޚަބަރު
New Malaysian High Commissioner Presents Credentials to the President
28 May 2012, Press Release