Photo Album

Palestinian Ambassador Calls on President Nasheed

28 July 2011

Related Articles

ފަލަސްޠީން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
28 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
Palestinian Ambassador Calls on President Nasheed
28 July 2011, Press Release