Photo Album

New Iraqi Ambassador Presents Credentials to the President

06 March 2011

Related Articles

ޢިރާޤު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުއްވައިފި
6 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
New Iraqi Ambassador Presents Credentials to the President
06 March 2011, Press Release