Photo Album

New Czech Republic Ambassador Presents Credentials to the President

02 March 2011

Related Articles

ޗެކްރިޕަބްލިކް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދުއަރުއްވައިފި
2 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
New Czech Republic Ambassador Presents Credentials to the President
02 March 2011, Press Release