ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "އޯނިންގް މައި ތޯޓްސް: އަ ތެރަޕިއުޓިކް ޖަރނަލް" ފޮތް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
4 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮޕް26ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ސްކޮޓްލެންޑްގެ ގްލާސްގޯއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
4 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލަންޑަންގައި ބާއްވާ ވޯރލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
3 ނޮވެންބަރު 2021
ވޯރލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެންފި
3 ނޮވެންބަރު 2021
ނަޞްރުގެ ދުވަހު ދިވެހިންނަށް ހަނދާން އާކޮށްދެނީ، ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 ނޮވެންބަރު 2021
ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ޖަޒީރާ ރަށްރަށުގެ މޫސުން ދެނެގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ވަށްމޭޒު ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
2 ނޮވެންބަރު 2021
އައިރީނާގެ އެނަރޖީ ޓްރާންސިޝަން އެކްސެލެރޭޓަރ ފައިނޭންސިންގ ޕްލެޓްފޯމް އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ މަތީފަންތީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި
2 ނޮވެންބަރު 2021
ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކެކޭ އެއްފަދައިން، ދިވެހިންނަށްވެސް ދިރިއުޅުމަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ލިބުން ޙައްޤުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ނޮވެންބަރު 2021
ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ޝަރަފުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
1 ނޮވެންބަރު 2021
ރާއްޖެއިން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތައް ދުނިޔެއިން އަޑުއަހާނީ ކޮންކަމެއް ކޮށްދީގެން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
1 ނޮވެންބަރު 2021