ޢީދުގެ އުފަލުގައި މުޖްތަމަޢުގެ އެންމެން ބައިވެރިކޮށް، އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތަކާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ޙައްޖާޖީންގެ ހާލު ބައްލަވައިލައްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2019
އީޔޫގެ ހައި ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އަދި ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2019
އުރީދޫއަކީ ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ހިންގޭ ކަމުގެ ނަމޫނާ ކުންފުންޏެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
7 އޮގަސްޓް 2019
"އަންވެއިލިންގ ވިޝަން 2019" ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލައްވައިފި
7 އޮގަސްޓް 2019
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
7 އޮގަސްޓް 2019
"އަންވެއިލިންގ ވިޝަން 2019" އާރޓްފެސްޓިވަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
6 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސީޝެލްސްއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ދެއްވި ގުޅިފައިވާ ބަޔާން
6 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން "މިހާރު އެވޯޑްސް 2019" ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
5 އޮގަސްޓް 2019
3 ޤާނޫނަކަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ފާސްކުރައްވާފައިވާ 3 ބިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
5 އޮގަސްޓް 2019