ގައިޑް ހަރަކާތަކީ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންތެރި އެތައް ކަމެއް ދަސްވެގެންދާ ހަރަކާތެއް ކަމުގައި ޗީފް ގައިޑް ވިދާޅުވެއްޖެ
29 މާރިޗު 2019
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް- ވަރލްޑްގޭމްސް 2019 ގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ޓީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 މާރިޗު 2019
ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެވިއްޖެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
28 މާރިޗު 2019
ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 މާރިޗު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
26 މާރިޗު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މެލޭޝިޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
26 މާރިޗު 2019
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
26 މާރިޗު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމަށް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އައްޔަނުކުރައްވައިފި
26 މާރިޗު 2019
"އައިލެންޑްސް.އެމްވީ" ވެބް ޕޯޓަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
25 މާރިޗު 2019
ޔޫ.އޭ.އީގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
25 މާރިޗު 2019