2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށް ސަރުކާރާއި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ދޫކުރި ސުނާމީ ލޯނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ އޮފީހުން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.

ނޫސްބަޔާނާ ގުޅޭ ލިންކް: http://presidency.gov.mv/Press/Article/20912