ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ”ރަވާނާ“ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައިލެއްވުން

18 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ”ރަވާނާ“ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice president visits people injured by a fire on Ravaanaa boat
18 February 2019, Press Release